Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk De Zonnebloem – Den Haag
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Zonnebloem
Zonnebloemstraat 383 2565 RW
Den Haag

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 

Klachtenregeling Praktijk De Zonnebloem

Uw klacht heeft onze aandacht

Uiteraard hopen wij dat u tevreden bent met de door ons geleverde zorg. Mocht dat niet het geval zijn dan hopen wij dat u contact met ons opneemt en de klacht aan ons kenbaar maakt. Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie van ons terug. Wij gaan hier namelijk graag met u over in gesprek.

Onderstaande link kunt u gebruiken als u een klachtenformulier wilt invullen en afgeven aan de huisartsenpraktijk:

220915_Procedure_klachtenopvang_Klachtenformulier-invulbaar

 

Mocht dat toch niet tot tevredenheid stemmen

Mocht het gesprek niet tot uw tevredenheid worden afgesloten of we komen er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de  HADOKS.

Wij zijn volgens de wet WKKGZ aangesloten bij een klachtenregeling en een geschillencommissie.

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via post:

Klachtenregeling
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Of via een melding op de website van de Hadoks

www.hadoks.nl/patienten/klachtenregeling

De klachtenfunctionaris kan bemiddeling of mediation bieden tussen u en uw huisarts

 

Als bemiddeling niet werkt

Dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg ( SKGZ)

Hen kunt u bereiken via telefoon of per 

post

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven,

telefoonnummer 088 0229100.